Kontakt

Adres korespondencyjny:

Grupa FOREX Adam Moczulski
skr. poczt. nr 1125
ul. Moniuszki 1
35-017 Rzeszów

Biuro Handlowe:
Grupa Forex
ul. Wspólna 4d
35-205 Rzeszów

Napisz do nas

Dane rejestrowe:

Grupa FOREX
ul. Warneńczyka 7/53
39-300 Mielec
NIP: 817-154-76-08

Telefony:

17 / 853 64 64
17 / 852 52 57
17 / 779 83 55
801 022 300

FAX:

17 / 283 24 24